Visie

In 2018 zijn Encon en Hasco Invest een samenwerking aangegaan. De visie van onze partner Encon om duurzame energieprojecten te ontwikkelen en te realiseren, is de basis waarom wij bij Hasco Invest voor deze samenwerking zijn gegaan. We zijn ervan overtuigd dat deze visie aan de basis moet liggen voor de toekomstige bedrijfsvoering van Hasco Invest. Enerzijds vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en anderzijds vanuit een eigen economische toekomst.

Om dit te realiseren zullen we de expertise van Encon inzetten voor energiebesparende maatregelen en investeren we in klimaatportefeuilles gericht op hernieuwbare energie. Concreet besteden we 60 miljoen euro in nieuwe projecten in zon- en windenergie en relighting projecten.

Hiertoe is ook Hasco Energy Development opgericht om in Nederland duurzame projecten te ontwikkelen, realiseren en exploiteren, met ondersteuning van Encon.

Bijkomend zullen we de realisatie van deze doelstellingen ondersteunen vanuit onze participatie in GPC Europe gelegen te Tielt.